Witte schaduw. Roger Raveel. Tekeningen

De tekeningen van Raveel zijn nog altijd onvoldoende gekend. In tal van tentoonstellingen en publicaties worden ze weliswaar geconfronteerd met de schilderijen maar zelden zijn ze het onderwerp van afzonderlijke presentaties. De belangrijke studie die Bart De Baere in 1984 afsloot heeft al die tijd moeten wachten op de geschikte gelegenheid om openbaar te worden gemaakt.Dat is thans mogelijk door het verschijnen van de door Ludion uitgegeven monografie " Witte schaduw. Roger Raveel. Tekeningen."

Voor het Roger Raveelmuseum is dit de gedroomde kans om een groot overzicht van de tekeningen uit eigen bezit van de kunstenaar, het museum en externe bruikleengevers bij elkaar te brengen. Een 70-tal tekeningen van de ruim 130 tentoongestelde werken werden nooit eerder getoond.

Veel meer dan voorbereidingen of uitvloeisels van het geschilderde oeuvre zijn de tekeningen autonome kunstwerken die volwaardig deel uitmaken van Raveels universum.Vaak zien we in de tekeningen een Raveel die rustelozer en experimenteler is dan in de schilderijen. Al tekenend en daarbij gebruik makend van diverse materialen tast Raveel zijn omgeving af en zoekt hij op een zeer gevarieerde manier naar oplossingen voor de plastische problemen die zich stellen. Hij maakt gebruik van verschillende soorten schrifturen, soms heel lineair, andere tekeningen zijn dan weer heel picturaal.

De tekeningen bezitten een grote spontaniteit en levendigheid : doordat het een 'snel' medium is zie je de kunstenaar als het ware al doende denken.
Raveel over zijn tekeningen :  Voor mij heeft tekenen verschillende functies. Soms teken ik ter voorbereiding van schilderijen, soms ontstaat een tekening pas achteraf naar aanleiding van een bepaald schilderij. Maar al heel vroeg was de tekening voor mij ook een volstrekt volwaardig en autonoom medium. Van groot belang trouwens voor de kentering in mijn werk. Ik had eigenlijk al vanaf mijn studietijd opgemerkt dat ik vanuit een andere interessesfeer keek dan de medestudenten en leraren om me heen, en zo rond 1948 heb ik daar echt werk van gemaakt. Ik besloot weer helemaal opnieuw te beginnen, om een zekere virtuositeit te onderdrukken. Ik kon technisch snel en vaardig tekenen en schilderen, maar dat was te gemakkelijk geworden. Die virtuositeit werkte op den duur belemmerend, die moest worden afgelegd. Ik herinner me nog goed dat ik toen bewust zei; kijk, nu weet je niets meer, nu ken je niets meer, nu begin je helemaal opnieuw. Ik wilde mijn belangstelling aftasten. Op dat moment kreeg de tekening een nieuwe, belangrijke functie; ik wilde opnieuw beginnen met de meest eenvoudige middelen; potlood en papier. Als je opnieuw begint, als je als het ware weer voor het eerst naar de dingen om je heen wilt kijken, kan dat materiaal daartoe helpen. Eenvoudig materiaal kan weerbarstig zijn, rudimentair, en je bewustzijn en waarneming verscherpen. Ik heb voor mezelf toen die nieuwe visie ontwikkeld, en sindsdien hanteer ik de diverse media door elkaar heen. Ze staan steeds ten dienste van die ene artistieke houding. Die nieuwe manier van optisch ervaren, waar ik wezenlijk bij betrokken was; dat was de motor, de eigenlijke drijfveer voor het creëren.Op deze tentoonstelling werden de tekeningen vooral in thematische groepjes opgehangen : De tuintjes met palen en muurtjes, de voetbalvelden, de stieren, de katten, de anonieme figuren, de portretten van vader Raveel, de landschappen, de stillevens, enz".

DSC01948_edited
Klik om te vergroten
(Roger Raveel, Tuin met de leegte van een muur, 1975, inkt op papier, 270 x 360 mm)
Info:Praktisch: Witte schaduw loopt in het Roger Raveelmuseum van 16 maart t.e.m. 15 juni 2008

Roger Raveelmuseum, Gildestraat 2-8, B-9870 Machelen-Zulte        

Tel. +32 (0)9 381 60 00  rrm@rogerraveelmuseum - www.rogerraveelmuseum.be

Boek Witte schaduw. Roger Raveel. Tekeningen kan aangekocht worden in het Roger Raveelmuseum en via www.ludion.be en bij de betere boekhandel. Prijs: € 49,50.