Waterverf

Plaats en betekenis van de aquarel- en aanverwante technieken in de hedendaagse kunst.

Wat is de plaats van het medium waterverf of aquarel in de kunstomgeving van vandaag? Op het eerste gezicht lijkt het er sterk op dat het aquarelleren een wat vergeten techniek is die enkel binnen de amateuristische kunstbeoefening nog populair is en daardoor ook overleeft. Binnen de mainstream hedendaagse kunst lijkt het schilderen met waterverf vandaag wel de antipode van de digitale beeldverwerkingsmogelijkheden. Onterecht, want door de directheid van de techniek en onmogelijkheid om correcties door te voeren is de aquarel ook vandaag nog een verrassend medium met ruime plastische expressiemogelijkheden.Vreemd genoeg vind je in de praktijk van een groot aantal internationaal bekende kunstenaars een sterke interesse voor het medium. De lijst met geselecteerde kunstenaars voor de tentoonstelling is dan ook vrij omvangrijk met o.m.: René Daniëls, Berlinde de Bruyckere, Raoul De Keyser, Mark Dion, Jef Geys, Roni Horn, Guy Mees, Marc Mulders, Elizabeth Peyton, Roger Raveel, Thomas Schütte, Luc Tuymans, Philippe Vandenberg, Fik van Gestel en Philippe Van Snick. Wat opvalt is dat de aquareltechniek in de hedendaagse kunst aanleiding geeft tot heel gevarieerde toepassingen. Sommige kunstenaars gebruiken het medium als een autonome activiteit en zetten op die manier de traditie verder van schilders uit het verleden. In de tentoonstelling wordt dit geïllustreerd met werk van o.m. Raoul De Keyser, Philippe Vandenberg en Fik van Gestel. Anderen gebruiken waterverf bij voorkeur in combinatie met andere media (inkt, gouache, olieverf, ...). Dit is bij uitstek het geval bij René Daniëls en Roger Raveel. Aquarellen zijn meestal klein van formaat maar ook op dat vlak is in de hedendaagse kunst verandering gekomen. Zo is in de tentoonstelling grootschalig werk opgenomen van Roni Horn, Guy Mees en Philippe Van Snick. En tenslotte hebben een aantal kunstenaars de aquareltechniek ingeschakeld in heuse experimenten zoals de verwerking in installaties en objecten (Mark Dion) of de ongewone combinatie met fotografische technieken (Jef Geys). Hoewel deze variatie kenmerkend is voor het concept van de tentoonstelling beoogt ze geen  exhaustief overzicht te bieden van de hedendaagse aquarelkunst. Wel wil ze aan de hand van markante oeuvres meer inzicht verschaffen in de problematiek die diverse kunstenaars via het medium behandelen. Van de meeste geselecteerde kunstenaars zijn dan ook meerdere werken aanwezig in de tentoonstelling.   Waterverf is een samenwerking van het Roger Raveelmuseum en de Hogeschool Sint-Lukas Brussel, voorgesteld als onderzoeksproject door docent Fik van Gestel. Hij zorgde ook samen met conservator Piet Coesssens voor de samenstelling van de tentoonstelling. 

Berlinde de Bruyckere-Jelle Luipaard-2004
(Berlinde de Bruyckere, Jelle Luipaard, 2004)
Praktisch: Waterverf loopt in het Roger Raveelmuseum van 4 november 2007 t.e.m. 2 maart 2008. Openingstijden: woensdag tot zondag van 11 tot 17 u. Info: Roger Raveelmuseum, Gildestraat 2-8, B-9870 Machelen-Zulte        

Tel. +32 (0)9 380 60 00   www.rogerraveelmuseum.be