De Cirkel

  Kort voor zijn dood in 1992 bedacht de Amerikaanse avant-garde kunstenaar John Cage een merkwaardig tentoonstellingsconcept: Museumcircle. Het is gebaseerd op een eenvoudig principe, ontleend aan de I Ching, het oud-chinese Boek der Veranderingen. De samensteller van de tentoonstelling vraagt aan alle musea die in een straal van een bepaalde afstand rond het organiserende museum zijn gelegen om een werk af te staan. Tijdens de loop van de tentoonstelling wordt de opstelling meermaals gewijzigd volgens een toevalsberekening uit de I Ching. Een gelijkaardig idee vinden we bij een andere Amerikaanse kunstenaar: toen Michael Asher in 2002 door het Los Angeles County Museum gevraagd werd om een project voor de educatieve werking van het museum uit te werken, nodigde hij de leerlingen uit van scholen die in een bepaalde straal rond het museum gelegen waren en liet hen de vaste opstelling van de afdeling moderne kunst van het museum herschikken.

            Voor De cirkel ging het Raveelmuseum gedeeltelijk terug op het concept van Cage's Museumcircle en paste het in een gewijzigde vorm toe. Het was immers niet de bedoeling om de opstelling tijdens de duur van de tentoonstelling te wijzigen, maar voor de samenstelling richtten we ons wel tot een kring van verzamelingen die geografisch in de omgeving te vinden zijn. Verder gaat het ook om een combinatie van publieke en private verzamelingen. En als typisch element voor de tentoonstelling gold de vaststelling dat deze verzamelingen vaak aanvangen met het werk van Raveel of er al in een vroeg stadium interesse voor hadden.              De tentoonstelling ging dan eigenlijk ook niet over een aantal collecties maar over de plaats van het museum in de regio en de brede visie die vanuit een lokale conditie kan ontstaan, net zoals dat bij de kunst van Raveel zelf het geval is. Ze illustreerde ook in de praktijk dat het museum een draagvlak heeft in de omgeving en tegelijk verbonden is met de ontwikkeling van de meest actuele tendensen in de hedendaagse schilderkunst. Die spanning tussen het plaatselijke en het universele is kenmerkend voor zowel de kunstenaar als zijn museum en past volledig in de huidige geglobaliseerde wereld.

Daniëls - Zonder titel
Klik om te vergroten
(René Daniëls, Zonder titel, 1987)

Raveel - Mens en boom-kl
(Roger Raveel, Mens en boom, 1954)
 

In De cirkel was o.m. werk te zien van Pierre Alechinsky, Karel Appel, Rafat Bujnowski, René Daniëls, Raoul De Keyser, Marlène Dumas, Stawomir Elsner, Bernard Frize, Günther Förg, Kees Goudzwaard, Anton Henning, Johannes Kahrs, Imi Knoebl, Masato Kobayashi, Stephen McKenna, Laura Owens, Roger Raveel, Cordy Ryman, Jan Schoonhoven, Ettore Spalletti, Luc Tuymans, Etienne Van Doorslaer, Franz West en Maurice Wyckaert.

 Praktisch:           

De cirkel liep in het Roger Raveelmuseum van 25 maart t.e.m. 20 mei 2007. Openingstijden: woensdag tot zondag van 11u tot 17u.  Info: Roger Raveelmuseum, Gildestraat 2-8, B-9870 Machelen-Zulte       

T.: +32 (0)9 381 60 00; F.: +32 (0)9 381 60 08          rrm@rogerraveelmuseum.be - www.rogerraveelmuseum.be