De toets

Bij het schilderen komt het beeld tot stand door aanraking: de toets - verwant met het Franse toucher en het Engelse to touch - zet het tastbare om in het zichtbare. Wat de kunstenaar met verf aanbrengt op een drager wordt door de toeschouwer ervaren als een visuele én tactiele ervaring. Die ervaring situeert zich in een tussenzone waar  de toets op psychologisch vlak zowel contact als afstand schept. 

Het sensuele karakter van de schilderkunst is dan ook inherent aan het medium, en meer verwant met andere artistieke disciplines zoals dans en performance dan men op het eerste zicht zou verwachten. De hedendaagse kunst heeft - vaak vertrekkend vanuit experimenten in de schilderkunst - de aanraking/het geraakt zijn aan een diepgaand onderzoek onderworpen.

In deze tentoonstelling werd gepoogd om aan de hand van een aantal specifieke kunstenaarspraktijken diverse posities naar voor te schuiven die de toets op een zeer persoonlijke manier hebben ontwikkeld.  De materiekunst van Eugène Leroy getuigt van een extreem standpunt dat in weerwil van de stapels verflagen steeds weer een radicaal uitgezuiverd beeld tot stand brengt. Als schijnbare antipoden bereiken schilders als Robert Mangold of Dan Van Severen een gelijkaardig doel met een minimum aan materie.In opeenvolgende generaties waren schilders te vinden die binnen één oeuvre - en soms zelfs binnen de context van één enkel kunstwerk - het bijna volledige spectrum van de toetsbehandeling beheersen. De tentoonstelling poogde dit aspect te verduidelijken met een keuze uit het werk van Vincent Geyskens en Roger Raveel. Gerhard Richter was vertegenwoordigd met een abstract schilderij dat de essentie van penseelstreek en kleur weergeeft. Een nieuwe reeks werken van Robert Devriendt toonde de uiterste concentratie en spanning van de extreem gedetailleerde voorstelling, die ook beelden uit andere media zoals fotografie en film recycleert.  Een zeer bijzondere bijdrage kwam tenslotte van de  'outsider' kunstenaar André Prues, wiens werken ogen als grafisch gerealiseerde weefsels. Dit onderdeel van de tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met de Brusselse organisatie 'Art en marge'.

Huiselijkheid 1948
Klik om te vergroten
(Roger Raveel, Huiselijkheid, 1948, olieverf op hardboard, 84 x 70 cm, Stichting Roger Raveel)
  Praktisch:              De toets liep in het Roger Raveelmuseum van 3 december 2006 t.e.m. 4 maart 2007. Openingstijden: woensdag tot zondag van 11u tot 17u. Jaarlijkse sluiting ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten van 24 december 2006 t.e.m. 2 januari 2007.              De tentoonstelling vond plaats in het kader van het symposium Touch me Don't touch me. De toets als interface in de hedendaagse kunst, van 6 tot 8 december 2006, Universiteit Gent - Leerstoel Karel Geirlandt.