Mystiek van kleur

Wat is kleur? Is het een geheime kracht die tot het wezen van de dingen behoort? En zijn schilders de bemiddelaars die rechtstreeks toegang hebben tot die kracht? Bieden hun werken ons de sleutels om hiervan deelgenoot te worden?  

Het Roger Raveelmuseum wijdde naar aanleiding van het verschijnen van een monografie over het werk van Amédée Cortier een tentoonstelling aan het begrip kleur.  

Ze ging dieper in op de oeuvres van coloristen als Marthe Wéry, Guy Mees, Amédée Cortier, Clark Clarysse en Roger Raveel. Van deze kunstenaars werd een ruim overzicht getoond dat enkele zeer diverse benaderingswijzen ten aanzien van kleur aanschouwelijk  wil maken. De 'dégradés', een abstract deelaspect van het fotografisch werk van James Welling, kwamen eveneens aan bod als een soort toepassing van mechanische schilderkunst.   

Kleur is een universeel - zij het cultuurgebonden - gegeven, en daarom beperkte de tentoonstelling zich niet tot de Europees/Noord-Amerikaanse traditie. Bij wijze van voorbeeld waren een aantal pre- en posthispanische weefsels uit de Andes geselecteerd. Niet toevallig waren precies deze kunstwerken gekozen. Ze oefenden immers een grote invloed uit op de abstracte kunst van de XXe eeuw: Donald Judd, Ernst Caramelle, César Paternosto, Paul Klee, Josef en Anni Albers zijn maar enkelen van de hedendaagse en moderne kunstenaars die  schatplichtig aan zijn aan de grote premoderne geometrische traditie van de Indianen in Zuid-Amerika.  

Omdat hij ook als theoreticus baanbrekend werk verrichtte op het vlak van de kleurenstudie, ging de aandacht in deze tentoonstelling selectief naar Josef Albers.  

Het sluitstuk was een afdeling met kleur als concept. Ze verenigde programmatorische en educatieve studies of werken van Roger Raveel, René Heyvaert, Philippe Van Snick, Marc Angeli, Noël Drieghe, Gerrit Rietveld, Pieter Vermeersch, Clark Clarysse, Jef Geys en Raoul De Keyser.

IM002623
Klik om te vergroten
(Gerrit Rietveld, Blauw-rode stoel, 1917-18)

Ter gelegenheid van de tentoonstelling Mystiek van kleur in het Roger Raveelmuseum verschijnt een plaquette met een essay over de betekenissen van kleur door Paul Tanghe en een toelichting bij de tentoonstelling door Piet Coessens.  

Praktisch:  Mystiek van kleur liep in het Roger Raveelmuseum van 26 maart t.e.m. 4 juni 2006.

Openingstijden: woensdag tot zondag van 11u tot 17u.De tentoonstelling kaderde in het thema 'Kleur' van de Erfgoeddag die op 23 april 2006 werd georganiseerd.

Bij die gelegenheid was het museum gratis toegankelijk van 10u tot 18u.