Roger Raveel: Het grafische oeuvre

Naar aanleiding van het verschijnen van de publicatie 'Roger Raveel: het grafische oeuvre' bij de uitgeverij Ludion (Gent-Amsterdam), samengesteld door kunsthistoricus Octave Scheire, organiseert het Roger Raveelmuseum (Gildestraat 2-8 te 9870 Machelen-Zulte) een gelijknamige tentoonstelling. 

De vernissage van de expositie gaat door op zondag 4 december 2005 vanaf 11 uur. De tentoonstelling blijft te bezichtigen tot en met zondag 12 maart 2006 elke dag van 11- tot 17 uur. Het museum is gesloten op maandag en dinsdag, en van 24 december 2005 tot en met 1 januari 2006. Geleide bezoeken kunnen gepland worden na telefonische afspraak: 09/381.60.00 

Roger Raveel (°Machelen-aan-de-Leie, 1921) is van de generatie beeldende kunstenaars die aan bod zijn gekomen na 1945 niet alleen één van de langstlevende maar ook één van de meest productieve en gewaardeerde in België en omringende landen. Zijn Nieuwe Visie is voor veel jongere schilders een basis geweest en vandaag een algemeen aanvaard stijlbegrip. 

Belangrijke privé-verzamelaars bezitten schilderijen of tekeningen van hem en hij is ook uitgebreid vertegenwoordigd in de meeste toonaangevende musea van moderne en hedendaagse kunst. 

De individuele exposities en de retrospectieven in binnen- en buitenlandse galerijen alsook musea zijn bijna niet meer te tellen. Voorts werd Raveel uitgenodigd om deel te nemen aan meerdere nationale- en internationale tentoonstellingen die het artistieke klimaat van hun tijd hebben bepaald: Kontrasten 47/67, Antwerpen; Documenta 4, Kassel (1968); XXXIVe Biënnale, Venetië (1968); 1ste en 2de Triënnale voor Plastische Kunst, Brugge (1968-1971); XIe Biennal, Sao Paulo (1971); Chambres d'Amis, Gent (1986). 

Het is echter verwonderlijk dat er naast de honderden recensies, de tientallen monografieën en catalogi die over het schilder- en tekenwerk van Roger Raveel zijn verschenen, niet eerder een overzichtelijke publicatie over het grafische werk is uitgegeven. Temeer omdat de kunstenaar tot vandaag meer dan 350 prenten heeft gecreëerd. 

Daarom zal de catalogue raisonné van de grafiek ongetwijfeld in een grote behoefte voorzien. Ook is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de paar multiples die de kunstenaar doorheen de jaren heeft geproduceerd, achteraan in een afzonderlijk deel van deze publicatie te vermelden. Vaak zijn ze met behulp van een drukgrafisch procédé tot stand gekomen. 

Plastische kunstenaars die drukgrafische technieken gebruiken zijn grosso modo in twee groepen te onderscheiden. De eerste categorie bestaat uit kunstenaars die voornamelijk geïnteresseerd zijn in het ambachtelijke van het medium, die de verschillende mogelijkheden van de techniek exploreren en die ook zelf drukken. De andere categorie van kunstenaars ziet de grafiek vooral als een middel om tot een grotere verspreiding van hun beeldende opvattingen te komen en is vaak niet tot op het einde betrokken bij de realisatie van de oplage van een prenteditie. 

Roger Raveel behoort ongetwijfeld tot de tweede groep. Weliswaar is hij steeds betrokken bij het creatieproces van de zgn. proefdrukken, maar het drukken van de oplage laat hij doorgaans over aan gespecialiseerde drukateliers. 

Benevens de betrachting een zo volledig mogelijk overzicht van Raveels grafiek en multiples visueel aanschouwelijk te maken, is het de bedoeling geweest met de publicatie 'Roger Raveel: het grafische oeuvre' en de gelijknamige tentoonstelling in het Roger Raveelmuseum te Machelen-Zulte meer helderheid te verschaffen over de gebruikte technieken, de oplages en niet te vergeten, de plaats ervan binnen het volledige oeuvre van de kunstenaar en zijn Nieuwe Visie over kunst.

54b
(Roger Raveel, Groene poort, 1973, kleurenlithografie)