Onbegrensd

Hoe kijkt een Duitse kunstkenner, verzamelaar, kunsthandelaar vanuit zijn eigen collectie en vanuit zijn eigen voorkeur naar het werk van Raveel ?

Het is een vraag die met de tentoonstelling "Onbegrensd" in het Roger Raveelmuseum werd opgeroepen.

De titel "Onbegrensd" slaat zowel op het internationale deelnemersveld als op het overschrijden en verleggen van kunsthistorische begrenzingen. In 2003 werd met "Een buitenland" de bewering dat het oeuvre van Raveel van louter lokale betekenis zou zijn met klem weerlegd. In het gezelschap van Cobra-schilders als Karel Appel en Asger Jorn, van neo-expressionisten als Baselitz en Kirkeby, van gereputeerde kunstenaars als Francis Bacon , Lucio Fontana, David Hockney, Yves Klein, Eugène Leroy, Gerhard Richter, Pistoletto e.a. bleken de schilderijen van Raveel in hun eigenheid een verfrissende en vernieuwende kracht te bezitten. De tentoonstelling "Onbegrensd" keek niet vanuit het werk van Raveel naar het buitenland maar liet een buitenlander heel onbevangen naar het werk van Raveel kijken. Dat dit gebeurde op zuiver plastische grondslag moest deze expositie een boeiend want controversieel accent geven. De verst uit elkaar liggende verbanden werden afgetast. Op die manier wil men tot invalshoeken komen die bij de kijker verwondering wekken. Het moest ook een expositie worden die de tijdloosheid van een schilderij, een beeld of tekening centraal stelde. Het samengaan van werken uit diverse tijdperken en richtingen, gekozen door iemand die de ontroering, de openbaring en de schoonheid in de plastische taal wil proeven en ervaren, moest ons doen nadenken over het wezen van de beeldende kunst.

"Onbegrensd" toonde niet alleen een verrassende selectie uit het Raveelpatrimonium maar ook werk van o.a. Picasso, Fautrier, Mark Tobey, Le Corbusier, Willem de Kooning, Morandi en vele anderen.

DSC000221
Klik om te vergroten

IM000555_edited
Klik om te vergroten