Erwin Clauws "The Conscious Quintessence of the Abstract"

Het ROGERRAVEELMUSEUM tentoonstellingspartner bij het artistiek onderzoek “The Conscious Quintessence of the Abstract.” van ERWIN CLAUWS

Onderzoek geaccrediteerd door ‘Onderzoeksraad Sint Lucas Beeldende Kunst Gent’ van de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst - België.

Het onderzoeksproject “The Conscious Quintessence of the Abstract” — subtitel: een vernieuwd onderzoek naar verborgen betekenissen achter de abstracte beeldtaal — van Erwin Clauws, bestudeert het ontstaan van betekenissen tussen abstracte begrippen en concrete, abstracte beelden. Hij pusht en puurt beiden tot aan het grensgebied waar het abstracte en het herkenbare elkaar ontmoeten en elkaar inhoudelijk wijzigen tot een derde betekenis die niet kan bestaan zonder haar twee partners. Het is het doel van de kunstenaar de toeschouwer te dwingen een reflecterende houding aan te nemen door zijn bewust spel met de samengebrachte grensgebieden.

De onderzochte deelgebieden drukken zich uit in verschillende media als de abstracte lijntekening, schilderijen, kunstenaarsedities, fotografie en ruimtevullende sculptuur en installatie.

De totale inhoud (behelst 70 werken) wordt ingedeeld in 3 onderzoeksdomeinen: ‘betekenissen als gevolg van de confrontatie tussen de abstracte afbeelding en de titel’, ‘het abstracte beeld en metafysische betekenis’, en ‘het abstracte beeld en het licht als figuranten.

Het gehele onderzoek wordt voorgesteld in vijf verschillende evenementen verdeeld over drie achtenswaardige tentoonstellingslocaties.

Evenement 1 - Roger Raveelmuseum, Machelen-Zulte van woensdag 22 februari tot zondag 26 februari 2012: tentoonstelling met

. Resultaten uit  “het abstracte beeld en metafysische betekenis”.

. Resultaten uit “het abstracte beeld en licht als figuranten”.

Evenement 2 - White-Out Studio, Knokke-Heist van 3 maart tot en met 22 april 2012: tentoonstelling met

. Resultaten en kunstenaarsedities uit “het abstracte beeld en titel”

. Fotografisch werk uit: “het abstracte beeld en licht als figuranten”.

Evenement 3 -White-Out Studio, Knokke-Heist -13 mei tot 15 juni: Window Exhibition 24/24u

. een verstilde reflectie over “het abstract kunstwerk en titel” getoond in het tweedelig werk “Le déjeuner sur l’herbe”.

Evenement 4 - Galerij ‘De Ziener’, Asse - oktober - november 2012: tentoonstelling

. de focus ligt op de evolutie van chaos naar structuur uit het werkgebied “het abstracte beeld en metafysische betekenis” via tekeningen en een ruimtevullende sculptuur.

Evenement 5 - november 2012: lezing “Het metafysisch landschap, een ontbrekende schakel?”

. Het onderzoek eindigt met een lezing die zich buigt over het begrip “metafysisch landschap” waarin haar betekenis wordt blootgelegd bij het ontstaan van de Westerse abstracte kunst aan het begin van de twintigste eeuw naast haar invloed in het eigen onderzoek “The Conscious Quintessence of the Abstract”.

FOTO_3_room-with-landscape-view
Klik om te vergroten
A room with a landscape view - fotografisch werk — courtesy en © Erwin Clauws

.

.

RogerRaveelmuseum — Machelen-Zulte: tentoonstelling van woensdag 22 februari tot zondag 26 februari 2012.

In het RogerRaveelmuseum worden de multi-disciplinaire benadering en resultaten in de onderzoeksgebieden “het abstracte beeld en metafysische betekenis” en “het abstracte beeld en het licht als figuranten” getoond. De werken zijn cross-linked verdeeld over zes ruimtes in het museum en omvatten schilder- en tekenwerk, fotografische werken, kunstenaarseditie en picturale ruimtelijke lichtprojecten.

De eerste ruimte toont o.a. het fotografische sleutelwerk “A room with a landscape view” dat visueel en inhoudelijk twee thema’s bevat waarop in het onderzoek is verder gewerkt. Er is het thema van de figuurlijke betekenis van de titel: het samenbrengen van werken in een ruimte waarin een welbepaalde visie wordt getoond over het begrip landschap. Deze visie is metafysisch van aard en richt zich naar de onzichtbare maar steeds aanwezige creatieve en ontbindende krachten van de natuur die in afgemeten ruimtes van tijd het landschap uitmaken.

Tasten de 13 schilderwerken in deze eerste ruimte dit metafysisch thema beeldend af op microscopisch en macroscopisch vlak, dan leidt het aanwezige fotografisch werk “A room with a landscape view” het tweede thema in dat de visie uitdraagt dat achter elk herkenbaar beeld een abstractie staat. Een thema dat verder is uitgewerkt in de laatste zalen van de tentoonstelling met ruimtelijke lichtprojecten.

De tweede ruimte toont werken die balanceren tussen de abstracte tekening en schilderwerk en wil artistiek dieper doordringen in het visualiseren van de circulaire bewegingen van dezelfde creatieve en ontbindende krachten waaruit materie en vorm ontstaan. Het onzichtbare visualiseren is één van de taken die de abstracte kunstenaar zich reeds in etnische culturen en in de Westerse abstracte kunst als visionair doel heeft gesteld. De werken van deze tweede ruimte kaderen in deze visionaire traditie doch tegelijkertijd kijkend naar de ontdekkingen van de hedendaagse exacte wetenschappen die volop bezig zijn deze bewegende krachten in kaart te brengen. Het abstracte verliest hier letterlijk zijn greep op het eigenste abstracte door de verfijning van wetenschappelijke meetapparatuur en controle over subatomische gebieden.

In de derde ruimte is het meest intieme tekenwerk rond het abstracte en het landschap uit het onderzoek samengebracht. De kleine in open lucht gemaakte houtskooltekeningen, betiteld “Part of a landscape”, balanceren tussen werkelijkheid of fantasie, tussen herkenbaar of niet-herkenbaar en tussen detail of overzicht.

De vierde, vijfde en zesde ruimte zijn volledig gewijd aan het onderzoeksthema “het abstracte beeld en het licht als figuranten”. De vierde en de vijfde ruimte bevatten telkens één ruimtelijk werk waarin licht drager wordt van een andere inhoudelijke betekenis. Deze betekenisoverdracht doet de eigenlijke abstractie van licht overhellen naar het figuratieve. Dit is eveneens het onderzoeksthema waaruit de fotografische werken in de zesde ruimte zijn ontstaan.

In deze fotografische werken worden het licht en de vaak aanwezige eigen abstracte werken behandeld als gelijkwaardige compositieonderdelen naast duidelijk herkenbare elementen uit het dagelijks leven. De totaalcompositie en sfeer steunt op de picturaliteit van het licht in het beeld en de picturaliteit van een digitale foto opname en linkt zich sterk aan de beeldtaal van het 17e eeuwse Hollandse genre schilderij, echter zonder figuratie. Ik noem deze fotowerken “interieur-genre-stillevens” omdat ze ook een compilatie bevatten van klassieke stijlelementen.

De genreschildering bij Vermeer toonde een persoon in zijn dagdagelijkse omgeving. In de foto’s van Erwin Clauws betreft het dagdagelijkse interieurs waarop de personen ontbreken. Verder is er bij het historische stilleven vaak een gelijkwaardige betekenis toegekend aan de verschillende elementen. In deze ‘interieur-genre-stillevens’ wordt de compositie ook opgebouwd uit gelijkwaardige, nevengeschikte onderdelen.

Tenslotte wordt ook nog een fotografische kunstenaarseditie tentoongesteld bestaande uit 144 aan elkaar gelinkte foto’s waarin de onderdelen “licht-landschap-metafysisch” aan elkaar worden gekoppeld. Daarmee wordt niet enkel het thema “Part of a landscape” afgesloten maar ook het eerste tentoonstellingsonderdeel van “the Conscious Quintessence of the Abstract”.

FOTO_2_LED-One small
Klik om te vergroten
LED One - installatie met LED licht en muuringreep — courtesy en © Erwin Clauws

¨

Verdere informatie over de overige evenementen alsook een volledige duiding van het onderzoek op www.erwinclauws.info

.

Nuttige informatie Erwin Clauws - onderzoeksproject “The Conscious Quintessence of the Abstract”

• evenement 1 – 22 februari – 26 februari: Roger Raveelmuseum, Machelen-Zulte: Erwin Clauws: deel 1 van het onderzoek “The Conscious Quintessence of the Abstract” (elke dag van 11.00-17.00h, geleid bezoek door Erwin Clauws op zondag 26 februari om 11.15h)

26 februari: Rondleiding door Erwin Clauws op de tentoonstelling in het RogerRaveelmuseum vanaf 11.15h: inschrijving via erwin.clauws@kunst.sintlucas.wenk.be.

evenement 2 – 3 maart – 22 april: White-Out Studio, Van Bunnenlaan 58a, Knokke: Erwin Clauws: deel 2 van het onderzoek “The Conscious Quintessence of the Abstract”.
Open: elke zaterdag en zondag van 14.00-18.00h, ook op Pasen.
Opening op 3 maart met aanwezigheid van Erwin Clauws.
Ook op zaterdag 10 en zondag 25 maart is Erwin Clauws aanwezig om voor de geïnteresseerden extra uitleg te geven.

 evenement 3 - 13 mei – 17 juni 2012: Window-exhibition White-Out Studio, Knokke: Erwin Clauws, deel 3 van het onderzoek “The Conscious Quintessence of the Abstract”: “Le déjeuner sur l’herbe”. (24/24h zonder toegang)

. evenement 4 – oktober-november 2012: galerie De Ziener, Asse: tentoonstelling: deel 4 van het onderzoek “The conscious quintessence of the Abstract” van chaos naar structuur: tekeningen en ruimtevullende sculptuur.

.  evenement 5 – november 2012: deel 5 van het onderzoek “The Conscious Quintessence of the Abstract”: lezing: “Het metafysisch landschap, een ontbrekende schakel?”

SLbeel_comp_pms
Klik om te vergroten