ὕλη De naamloze vorm

.

ὕλη

De naamloze vorm

.

.

16 juni – 13 oktober 2013

.

.

ὕλη(hyle) is in het klassiek Grieks de naam voor de oermaterie, vormloos maar barstensvol energie 'smachtend naar gestalte'. Het wordt hier gebruikt als beeld voor de artistieke drift, wortelend in de bezielde materie van het lichaam, esthetische vorm aannemend in datzelfde lichaam (dans, performance) of in een andere materie. De tentoonstelling behelst werken uit de Westerse abstractie vanaf 1950 maar ook kunstwerken uit Niet-Europese tradities die vanuit een gelijkaardige impuls ontstonden: weefsels uit Noord-Afrika, keramiek uit het Verre Oosten,...

.

Anoniem, weefsel, Noord-Afrika, s.d.
(Anoniem, weefsel, Noord-Afrika, s.d.)
  

.

Steeds is het lichaam - via video of live performance - aanwezig om ons te herinneren aan de bron.

.

De geboorte van de naamloze maar door zijn schoonheid rakende vorm is hier aan de orde: La grande image n'a pas de forme ( François Jullien)

.

De tentoonstelling is samengesteld door Piet Coessens en Paul Vandenbroeck (KMSK Antwerpen / IMMRC - KU Leuven)

.

Performance – Pé Vermeersch – Abstract Me ( fase 1 ) op 22, 25 september 2013 en op 6, 9, 13 oktober 2013 om 15.00 uur.

.

1958-60 Zonder titel
(Roger Raveel, zonder titel, 1958-60)

.

λη(hyle) De naamloze vorm  toont werk van Karel Appel, Aicha Azag bent Ali, Bram Bogart, Pietro Consagra, Thierry de Cordier, Trees de Mits, Jozef Demeire, Christophe Denys, Jan Dries,Bracha Ettinger, Pia Fries, Satoru Hoshino,Hannah Joris, Taki Katei, Maartje Korstanje, Pol Mara, Marmer Montserrat, Antoine Mortier, Tinka Pittoors, Roger Raveel, Karen Santen, Marien Schouten, Pol Spilliaert, Engelbert van Anderlecht, Willem van Hecke, Philippe Vandenberg, Bart Vandevijvere, Pé Vermeersch, Tinus Vermeersch en anonieme weefsters uit Marokko.

.

.

Praktisch:

.

.

Tentoonstelling van 16 juni t/m 13 oktober 2013 in het Roger Raveelmuseum

.

Performance – Pé Vermeersch – Abstract Me ( fase 1 ) op 22, 25 september 2013 en op 6, 9, 13 oktober 2013 om 15.00 uur.

.

.

Roger Raveelmuseum

Gildestraat 2-8

9870 Machelen-Zulte

www.rogerraveelmuseum.be

Open van woensdag t.e.m. zondag van 11u tot 17u (gesloten op maandag en dinsdag)