Mario De Brabandere 'Works on paper'

De tentoonstelling ‘Works on Paper’ heeft plaats n.a.v. het gelijknamige boek dat verschijnt binnen de publicatiereeks Posture Editions. Een constante binnen het Ĺ“uvre van de kunstenaar vormen de werken op papier. De publicatie toont een selectie uit honderden tekeningen, gecreëerd tussen 1985 en 2014.
.

daa8cf98-9cbf-4b72-8493-06e4021ab395

De tentoonstelling en de publicatie (Posture Editions N° 17) zijn gewijd aan het werk op papier van Mario De Branbandere en geeft een omvangrijk beeld van de honderden tekeningen die de kunstenaar in de laatste 35 jaar maakte.

Op een vrolijke en droevige manier neemt Mario de artistieke vrijheid om op avontuur te gaan binnen de ruimte van het blad. Hij ontmoet op zijn tocht stippels, vlakken en lego rijtuigen, maar ook Christus, de Heilige Jozef en een regenboog. 
Als geen ander slaagt De Brabandere er dan ook in om de brug te slaan tussen geometrie en figuratie. Alles krijgt onder de handen van Mario een gevoelige spanning waarin de natuur der dingen blijft doorschemeren.
Het oeuvre van Mario is gekend bij vele kunstenaars en verzamelaars maar met dit boek en deze tentoonstelling probeert Posture Editions een breder publiek kennis te laten maken met het prachtige werk van de kunstenaar.
Mario’s oeuvre heeft dan ook de kwaliteit om – wars van trends en bewegingen in de hedendaagse kunst – zijn plaats binnen het nu te bevestigen.
De waarheid in dit werk ligt in de verhoudingen, het kleurgebruik, de lijnvoering en het plezier om daar mee om te gaan. Deze omgang met de autonomie van het beeld is in tijden van wereldbrand een manier om zich als kunstenaar soeverein en sterk op te stellen.
Of om de parallel met de literatuur te trekken: zoals Christophe Van Gerrewey schrijft in nY 25 voortbordurend op “Le plaisir du texte” van Roland Barthes: 
“het is precies omdat het plezier van de tekst zich niet onledig houdt met politiek en met de organisatie van de samenleving, dat het een diepgaande en geëngageerde daad wordt om dit plezier te verdedigen, en om ervoor te zorgen dat, zelfs in tijden van crisis, het plezier onderdeel blijft van het goede leven.”
.
Tentoonstelling van 25/10 tot 20/12 in het Roger Raveelmuseum: woe - zondag van 11:00-17:00
.
Publicatie met 155 kleurafbeeldingen en hard cover
Met een tekst van Hans Martens
184 pagina’s, 21 x 30 cm
ISBN-NUMMER : 9789491262173
€ 38,00
uitgegeven bij Posture Editions