Biënnale van de Schilderkunst 2016

.

In samenwerking met het Museum Dhondt-Dhaenens en het Museum van Deinze en de Leiestreek organiseert het Raveelmuseum in de zomer van 2016 voor de vijfde keer de succesvolle biënnale van de schilderkunst.

.

Zoals bij de vorige edities wordt uitgegaan van actuele vraagstukken in de moderne en hedendaagse schilderkunst. Grosso modo wordt een tijdspanne van 100 jaar bekeken. Het gaat hierbij niet om een overzicht van de meeste recente trends maar een focus op wat vandaag relevant is in de schilderkunst geconfronteerd met voorbeelden uit het verleden.

.

img-6424 - kopie

.

Voor elke biënnale wordt een thema gekozen waarrond de hierboven geschetste aanpak wordt uitgewerkt. In 2016 onderzoeken de drie organiserende musea diverse kunstenaarsoeuvres aan de hand van de reis als artistieke houding. Het kan daarbij gaan om fysieke verplaatsingen (migraties van kunstenaars, meestal naar toonaangevende centra zoals New-York), de vaststelling dat de hedendaagse kunstscène fundamenteel geglobaliseerd is (vandaar de aandacht voor kunstenaars uit andere continenten), maar ook metaforisch waarbij de reis als mentale attitude geldt en aanleiding geeft tot een imaginaire wereld (bijvoorbeeld een groot deel van James Ensors oeuvre).

.

Voor de biënnale van de schilderkunst kiest het Roger Raveelmuseum eerder voor kunstwerken dan voor kunstenaars. Dat is zowel een inhoudelijke als praktische keuze. Inhoudelijk om zoveel mogelijk diversiteit te krijgen, praktisch om de ruimtes van het museum optimaal te benutten. Dat laatste heeft te maken met de specifieke architectuur van het museum waar het circuit voor de tijdelijke tentoonstellingen bestaat uit een opeenvolging van grote tentoonstellingszalen en meer intieme kamers. Het verklaart tevens dat naast grote formaten op doek ook tal van kleinere schilderijen op papier voorkomen. Dat was zo in de vorige edities van de biënnale en het is in de editie 2016 niet anders.

William Faulkners begrip Yoknapatawpha is de leidraad voor de keuzes. Het kon ook het levensmotto zijn geweest voor Roger Raveel. Hij verwoordde het op zijn manier: “Het doet er niet toe waar ik werk. Overal is alles het waard om geschilderd te worden”. Beiden waren meer dan profetisch in hun visie zoals nu blijkt in een waarlijk geglobaliseerde wereld waar je op de meest afgelegen plek in contact bent met de rest van de planeet.

Dat heeft er toe geleid dat de keuzes soms vielen op kunstenaars die vanuit de “periferie” naar Europa kwamen (Etel Adnan vindt haar oorsprong in het Midden-Oosten, Ernest Mancoba in Zuid-Afrika), in andere gevallen, zoals bij de Argentijn Antonio Berni, is de migratie een thema van het werk. En jongere hedendaagse kunstenaars zoals Stijn Ank, Farah Atassi, Thomas Bogaert, Lionel Estève, Tatjana Gerhard, Fadia Haddad, Carole Vanderlinden en Bart Vandevijvere bewegen zich moeiteloos vanuit een lokale conditie in de internationale kunstwereld. Voor hen is de reis geen levensnoodzaak zoals bij Vincent Van Gogh die als zendeling naar de Borinage trok of de Vlaamse schilders die tijdens WO I verplicht waren in ballingschap te werken in Groot Brittannië en Nederland.  

.

Klik hier voor meer informatie.

.

.

.

.

Praktisch:

 .

Tentoonstelling van 26 juni t/m 25 september 2016 ; in het Roger Raveelmuseum t/m 9 oktober 2016

Combiticket (inclusief bezoekersgids) : € 9 / 12

 .

Museum Dhondt-Dhaenens

Museumlaan 14, 9831 Deurle

www.museumdd.be

Open van dinsdag t.e.m. zondag van 10u tot 18u (gesloten op maandag)

 .

Roger Raveelmuseum

Gildestraat 2-8

9870 Machelen-Zulte

www.rogerraveelmuseum.be

Open van dinsdag t.e.m. zondag van 11u tot 17u (gesloten op maandag)

 .

Museum van Deinze en de Leiestreek

L. Matthyslaan 3-5

9800 Deinze

www.museumdeinze.be

Open van dinsdag t.e.m. zondag van 11u tot 18u (gesloten op maandag)