Dan Van Severen & Philip Van Isacker: schilderen, tekenen, beeldhouwen

.

In deze tentoonstelling wordt dieper ingegaan op de relaties tussen schilderen, tekenen en beeldhouwen. Dit gebeurt aan de hand van het oeuvre van twee kunstenaars die een nauwe band hebben met het Raveelmuseum: Dan Van Severen en Philip Van Isacker. Beiden waren bovendien decennia lang als docent verbonden aan Sint-Lucas Gent en zijn met hun werk vertegenwoordigd in de collecties van de Provincie Oost-Vlaanderen.

 .

Van Severen behoorde tot dezelfde generatie als Roger Raveel. Ze hadden een grote bewondering voor elkaars werk hoewel er weinig formele gelijkenis is. Het gaat eerder over een artistieke houding waar eenvoud als een grote kwaliteit wordt ervaren, een gegeven dat bepalend is voor de teneur van de tentoonstelling.

 .

Philip Van Isacker is naast beeldend kunstenaar ook de auteur van De Sculptura, een belangwekkende publicatie over klassieke en hedendaagse beeldhouwkunst in diverse culturen. Hij treedt mede op als co-curator voor het samenstellen van de tentoonstelling en schreef een situerende tekst. 

.

.

Praktisch

Tentoonstelling van 2 juli 2017 t/m 8 oktober 2017

Roger Raveelmuseum Gildestraat 2-8, B-9870 Machelen-Zulte

Open: woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 11:00 tot 17:00

Info: tel. +32 (0)9 381 60 00 en www.rogerraveelmuseum.be

.