Provinciale Prijs Beeldende Kunst 1997-2017

Affiche

.

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft een zeer lange traditie in het uitschrijven en toekennen van cultuurprijzen, voor uiteenlopende disciplines als geschiedenis, erfgoed, literatuur, muziek, design, beeldende kunst, architectuur, ... Hoewel er in 1943 – in volle oorlogsperiode dus – al prijzen waren toegekend voor letterkunde, beeldhouwkunst, etskunst en schilderkunst, was het pas in 1946 dat de deputatie de eerste reglementen goedkeurde voor een reeks provinciale cultuurprijzen, meer bepaald voor geschiedenis en oudheidkunde, voor muziek én voor plastische kunsten, zoals de benaming toen nog luidde. Van in het begin is het steeds de bedoeling van ons provinciebestuur geweest om met zijn cultuurprijzen beloftevolle, talentrijke kunstenaars, wetenschappers en onderzoekers uit de diverse culturele disciplines te ontdekken, hen te stimuleren en hun kansen te bieden om hun verdere carrière uit te bouwen – maar daarnaast ook om een zo ruim mogelijk publiek daarvan in kennis te stellen, door middel van huldigingen, voorstellingen en tentoonstellingen. Het is onmiskenbaar dat onze cultuurprijzen na meer dan 70 jaar nog steeds een grote uitstraling en aantrekkingskracht hebben, en zonder twijfel beantwoorden ze ten volle aan het doel waarvoor ze in het leven zijn geroepen. Daarvan getuigt o.m. de lange lijst met namen van laureaten die na hun bekroning met één van onze provinciale prijzen ruimere bekendheid hebben verworven.

.

Zaalzicht Hannes Van Severen en Ante Timmermans
Klik om te vergroten
(Zaalzicht Hannes Van Severen en Ante Timmermans)

.

Tot en met 1996 werd de provinciale prijs voor beeldende kunst jaarlijks uitgeschreven, om de drie jaar voor grafische kunst, voor schilderkunst en voor beeldhouwkunst. Daarnaast was er ook een jaarlijkse prijs voor fotografie én een jaarlijkse prijs voor kunstambachten, die om de vier jaar uitgeschreven werd voor textiel- en weefkunst, keramiek, glaskunst en edelsmeedkunst. In 1997 werd een nieuw reglement voor de prijzen voor beeldende kunst en vormgeving van kracht, een reglement dat beter aansloot bij de recente artistieke evoluties en innovaties. Er kwam een tweejaarlijkse prijs voor beeldende kunst, waarin alle disciplines en beeldende expressievormen aan bod komen, inclusief fotografie, alternerend met een tweejaarlijkse prijs voor vormgeving, eveneens voor alle mogelijke disciplines: mode- en interieurontwerp, grafische, industriële en ambachtelijke vormgeving …

Voor onze provinciale prijs voor beeldende kunst 2017 hebben niet minder dan 93 kunstenaars hun artistieke productie aan het deskundige oordeel van de jury voorgelegd. Die jury – Piet Coessens, Anke D’Haene, Kathrin Ginsberg, Sergio Servellón en Stef Van Bellingen – koos unaniem voor het werk van de veelzijdige kunstenares Tine Guns, en droeg daarnaast Matilde Everaert en Maika Garnica voor een nominatie voor.

.

Zaalzicht Tine Guns
Klik om te vergroten
(Zaalzicht Tine Guns)

.

Dat de prijs voor beeldende kunst onder onze provinciale cultuurprijzen toch wel een bijzondere plaats inneemt is o.m. te danken aan de tentoonstelling die ons provinciebestuur aan die prijs koppelt. Daardoor kan immers een ruim publiek kennismaken met de kunstenaars en hun werk. Bij elk van die tentoonstellingen werd bovendien een mooie catalogus uitgegeven. Van 1998 tot 2014 vonden de tentoonstellingen plaats in ons Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster in Gent. Ze konden er telkens rekenen op een ruime publieke belangstelling, en waren anderzijds ook een vaste waarde in de programmering van het Caermersklooster als provinciaal cultuurcentrum. In 2015 echter vond de tentoonstelling voor het eerst plaats in het Roger Raveelmuseum in Machelen-aan-de-Leie. De bekroonde en genomineerde kunstenaars kregen er de kans om de dialoog of de confrontatie aan te gaan niet alleen met elkaars werk, maar ook met de indrukwekkende architectuur van het museum, een ontwerp van Stéphane Beel, én met het uitgebreide oeuvre van grootmeester Roger Raveel zelf.

.

Zaalzicht Jonas Vansteenkiste en Stief Desmet
Klik om te vergroten
(Zaalzicht Jonas Vansteenkiste en Stief Desmet)

.

Met ingang van 2018 verliezen de Vlaamse Provincies als gevolg van de interne staatshervorming hun bevoegdheid voor onder meer cultuur. Dat betekent dus dat de prijs 2017 meteen de allerlaatste provinciale prijs voor beeldende kunst is geweest, en dat de aan de prijs gekoppelde tentoonstelling hiermee ook aan haar allerlaatste editie toe is. Daarom leek het ons een goed idee om in deze afsluitende tentoonstelling, naast het werk van de laureate en de beide genomineerden van de prijs 2017, ook een terugblik te bieden op de laureaten van de prijzen sinds de invoering van het nieuwe reglement in 1997, laureaten die intussen stuk voor stuk zijn uitgegroeid tot vaste waarden in het actuele kunstencircuit in binnen- en buitenland: Elke Andreas Boon, Ilse Joliet, Mo Becha, Anouk De Clercq, Stief Desmet, Ante Timmermans, Hannes Van Severen, Filip Berte, Sander Buyck en Jonas Vansteenkiste. Zonder uitzondering zijn al die kunstenaars enthousiast op ons voorstel ingegaan om recent werk voor de tentoonstelling ter beschikking te stellen. Zodat de Provincie Oost-Vlaanderen in deze allerlaatste tentoonstelling van haar prijzen voor beeldende kunst een extra ruime staalkaart kan bieden van wat er zich vandaag de dag in de Oost-Vlaamse kunstscene afspeelt.

.

.

Praktisch

Tentoonstelling van 22 oktober 2017 t/m 11 februari 2018

Roger Raveelmuseum Gildestraat 2-8, B-9870 Machelen-Zulte

Open: woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 11:00 tot 17:00

Info: tel. +32 (0)9 381 60 00 en www.rogerraveelmuseum.be