Academie Leon Eenzijdig gestreken

.

Van 1986 tot 1990 verscheen het kunsttijdschrift Academie Leon – Eenzijdig gestreken. Per jaargang telt het vier nummers en de vijfde jaargang wordt van bij het eerste nummer als laatste jaargang vermeld. In die korte geschiedenis van 5 jaar is vooral onder impuls van Roland Jooris, Luc en Noël Drieghe een veelheid aan artistieke en literaire activiteiten ontwikkeld die in totale vrijheid – d.w.z. los van enige marktinvloed – tot stand kwamen.

 .

.

Vanwaar de naam Academie Leon? Het staat treffend beschreven in het eerste nummer van het tijdschrift. In zijn terugkerende rubriek ‘Logboek van de Academie Leon’ schetst Zorus, pseudoniem van de dichter Roland Jooris, hoe de teloor gegane Galerie Drieghe in Wetteren verder zal leven in de Academie Leon. Een tijdschrift was daarvoor een aangewezen medium. Drukker Piet Van Nieuwenhuyse had nog ergens een stapel cahierpapier liggen en omdat dit papier eenzijdig gestreken heette werd dat de ondertitel van het tijdschrift.

.

Naast de publicatie van het tijdschrift organiseerde Academie Leon ook tal van tentoonstellingen op diverse locaties: de drukkerij van Piet Van Nieuwenhuyse in Wetteren, Café In den Bouw in Kalken, een tentoonstellingsruimte in de Willem Wenemaerstraat in Gent en het prieel van het kasteel van Beervelde. Daar was werk te zien van Johan Boutelegier, Raf Buedts, Luc Dekeyser, Vincent de Roder, Yves De Smet, Ignace De Vos, Luc Drieghe, Noël Drieghe, René Hevaert, Bernd Lohaus, Alex Michels, Johan Parmentier, Roger Raveel, Angelo Scafoglieri, Edgard Tytgat, Benoît van Innis en Bram van Velde. Nagenoeg elk nummer van het tijdschrift bevatte een cartoon van Benoît en een linosnede van achtereenvolgens Alex Michels,  Ignace De Vos, Luc Drieghe, Raf Buedts, Raoul De Keyser, Johan Boutelegier, Dan Van Severen, Roger Raveel, Amédée Cortier, Noël Drieghe, Frank Van den Berghe, Jules Lismonde, Johan Parmentier, Louis Paul Boon, Dirk De Vos, Luc Coeckelberghs en Benoît van Innis.

De voorstelling van het tijdschrift vond telkens plaats bij Pieter en Bee in Serskamp. Daar werden ook lezingen gehouden, onder meer door Marcel Smets, André du Bouchet en Yves De Smet . Extra edities waren er rond André du Bouchet, Ivo Michiels en Edgard Tytgat.

Naast werk van de bovengenoemde kunstenaars die tentoongesteld werden, zal er ook werk getoond worden van Amédée Cortier en Gustaaf De Smet omwille van de uitgebreide aandacht die in bepaalde nummers van het tijdschrift aan hen besteed werd.

.

De historiek van de hierboven aangehaalde tentoonstellingen en de inhoud van de vijf jaargangen die het tijdschrift telde bieden het Roger Raveelmuseum de kans een uitgebreide tentoonstelling te organiseren die naast het luik met beeldende kunst een uitgebreide archiefopstelling bevat waarin de aandacht ook gaat naar de literaire activiteiten van Academie Leon en de kunstkritische essays die in het tijdschrift verschenen...

.

Academie Leon0001
Klik om te vergroten

.

Praktisch

Tentoonstelling van 18 maart 2018 t/m 17 juni 2018

Roger Raveelmuseum Gildestraat 2-8, B-9870 Machelen-Zulte

Open: woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 11:00 tot 17:00

Info: tel. +32 (0)9 381 60 00 en www.rogerraveelmuseum.be

.